Subsidie op de AGM Goccia

Onderstaand een overzicht van alle subsidie regelingen. Mist u een regeling? Laat het ons direct weten.

Gemeentelijke subsidies

Naast de subsidie vanuit de rijksoverheid zijn er diverse gemeenten in Nederland die subsidies verstrekken om de elektrificatie van de scooterbranche te versnellen. Onderstaand een lijst van de gemeenten waar subsidieregeling van toepassing zijn. Wel een subsidieregeling maar staat deze er niet tussen laat het ons zo snel mogelijk  weten.

Nijmegen

Duur: december 2020 t/m december 2022
Hoogte subsidie: Maximaal € 800 (€ 400 sloopregeling en maximaal € 400 bij aanschaf)
Externe link: nijmegen.nl/subsidiebrommers

Toelichting

Vanaf december 2020 tot en met december 2022 kunnen Nijmegenaren € 400,- subsidie aanvragen om hun oude brom- of snorfiets van voor 2011 te slopen. Dit bedrag wordt tot maximaal € 800,- aangevuld wanneer zij hun oude brommer met benzinemotor vervangen voor elektrische fiets, of een elektrische brom- of snorfiets. De subsidie helpt inwoners om de stap te zetten naar duurzamer vervoer. Ook kunnen inwoners zich zo voorbereiden op de milieuzone in het centrum van Nijmegen. Vanaf 2025 zijn brom- en snorfietsen van voor 2011 hier niet meer toegestaan.

De subsidie is een van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020 – 2030. In het maatregelenprogramma staat hoe de gemeente voor 2030 wil zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst voor alle Nijmegenaren. Tot en met 2022 is er in totaal € 125.000,- subsidie beschikbaar.

Wat moet u weten

 • Voor de sloop van uw oude brom- of snorfiets kunt u € 400,- krijgen. Als u een elektrische fiets, brom- of snorfiets koopt ter vervanging, krijgt u maximaal € 800,- euro in totaal.
 • U kunt de subsidie 1 keer per persoon aanvragen voor een brom- of snorfiets die op uw naam staat.
 • U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw aanvraag. Bij goedkeuring van de aanvraag krijgt u de subsidie binnen 4 weken op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen tot het subsidiegeld op is.
 • U kunt de sloopsubsidie en de subsidie voor uw nieuwe brom- of snorfiets tegelijk aanvragen. Of u doet dit binnen 4 weken nadat u de sloopsubsidie heeft u gekregen.
 • Controleer of uw brom- of snorfiets voldoet aan de voorwaarden door uw kenteken te controleren via https://ovi.rdw.nl/

Voorwaarden voor sloopsubsidie

 • U bent inwoner van de gemeente Nijmegen.
 • Alleen als particulier kunt u een aanvraag doen.
 • U bent eigenaar van een brom- of snorfiets met benzinemotor die vóór 2011 voor het eerst op de weg is gekomen (DET vóór 2011).
 • De brom- of snorfiets moet op basis van het kentekenregister vóór 1 januari 2020 op uw naam zijn gesteld.
 • Samen met het sloopbedrijf ondertekent u de sloopverklaring, die u bij de aanvraag voegt.
 • Laat uw brom- of snorfiets slopen bij een RDW-erkend sloopbedrijf, dit kost soms geld.

Voorwaarden extra subsidie

 • U moet uw oude brom- of snorfiets laten slopen om de extra subsidie aan te kunnen vragen. Zie voorwaarden sloopsubsidie
 • U koopt een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets bij een winkel die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Meesturen

 • Ingevulde en ondertekende sloopverklaring voor de gesloopte brom- of snorfiets.
 • Aankoopbewijs van de elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets. Op het aankoopbewijs staat de datum dat u het gekocht heeft en wat u gekocht heeft (het merk en het type.
 • Tijdens de aanvraag kunt u de bewijzen uploaden.

Komt u er niet uit of wilt u hulp bij uw aanvraag dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@agm-goccia.nl

Den Haag

Duur: 13 maart t/m 31 augustus 2021
Hoogte subsidie: Maximaal € 750 (indien u in bezit bent van een ooievaarspas)
Externe link: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/sloopregeling-voor-dieselautos-brommers-en-snorfietsen.htm

Toelichting

U kunt een vergoeding krijgen voor het laten slopen van uw dieselauto, brommer of snorfiets op benzine. Deze regeling draagt bij aan schonere Haagse lucht. Voor een gesloopte brommer of snorfiets krijgt u een tegoed van € 400. Heeft u een geldige Haagse Ooievaarspas? Dan krijgt u een tegoed van € 750 voor een gesloopte brommer of snorfiets. Zo kunnen ook inwoners met een lager inkomen overstappen naar een schonere vorm van vervoer.

Wat moet u weten

 • Voor de sloop van uw oude brom- of snorfiets kunt u € 400,- krijgen. Heeft u een geldige Ooievaarspas? Dan kunt u een tegoed van maximaal € 750,- krijgen.
 • Het tegoed is 3 maanden geldig. Besteed het dus binnen 3 maanden, daarna vervalt het. In de coronacrisis is het tegoed 4,5 maanden geldig
 • Koop uw elektrische brommer of elektrische snorfiets bij 1 van de leveranciers die aangesloten zijn bij deze regeling. Koopt u het liever bij een leverancier die niet op de lijst staat? Dan kunt u hem doorverwijzen naar de gemeente, zodat hij ook een contract kan afsluiten en op de lijst komt.
 • U kunt subsidie aanvragen tot het subsidiegeld op is.

Voorwaarden voor sloopsubsidie

 • U staat minimaal sinds 10 oktober 2019 bij de gemeente Den Haag ingeschreven.
  Of in geval van een rechtspersoon: volgens het register
  van de Kamer van Koophandel (KvK) is het bedrijf minimaal sinds 10
  oktober 2019 in Den Haag gevestigd.
 • Uw voertuig staat minimaal sinds 10 oktober 2019 op uw naam.
 • Het gaat om een voertuig met een benzinemotor.
 • Uw voertuig heeft geen WOK-status (‘wachten op keuring’, meestal na
  een forse aanrijding).
 • Uw voertuig is gesloopt ná 12 maart 2021.
 • U geeft bij de aanvraag een demontageverklaring.
 • De demontageverklaring is bij aanvraag niet ouder dan 2 maanden.
 • U heeft niet eerder een subsidie gekregen via de Sloopregeling 2021.
 • Als dit uw 1e subsidieaanvraag als rechtspersoon bij de gemeente Den
  Haag is, geeft u een kopie inschrijving KvK.
 • Voor bedrijven: het voertuig is niet opgenomen in de bedrijfsvoorraad.

Voorwaarden extra subsidie

 • Ooievaarspashouders: u heeft een geldige Haagse Ooievaarspas.

Komt u er niet uit of wilt u hulp bij uw aanvraag dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@agm-goccia.nl

Zakelijke subsidies

Subsidie rijksoverheid tot wel 50%

De Nederlandse overheid bevordert investeringen in milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen, zoals de elektrische scooter. Dat is bijzonder interessant want als ondernemer kun je dus aanzienlijk profiteren van een aantal aantrekkelijke belastingaftrek-regelingen. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), zijn er ook de zogenaamde MIA-regeling (Milieu Investeringsaftrek) en VAMIL-regeling (Variabele Afschrijving Milieu-Investeringen) welke beiden als doel hebben om Nederlandse ondernemers te stimuleren te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Deze regelingen zijn ontwikkeld door Agentschap NL en worden uitgevoerd door De Belastingdienst. De hoogte van het aftrekbedrag is afhankelijk van het bedrag dat de ondernemer betaalt aan inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting. Het aanvragen van MIA en VAMIL is heel eenvoudig. U heeft geen accountantsverklaring nodig en het aanvraagformulier beslaat slechts 2 kantjes A4 (zie: https://mijn.rvo.nl/mia-en-vamil ).

De belangrijkste voorwaarden zijn

 • De ondernemer inkomstenbelasting dan wel vennootschap belastingplichtig
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De accu bevat geen lood.
 • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.

Het fiscale voordeel kan oplopen tot wel 50% van de investering.

Hulp nodig?

Komt u er niet uit of wilt u hulp bij uw aanvraag dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@agm-goccia.nl of vul ons contactformulier in.

agm-goccia-electrische-scooter-logo-wit

AGM Goccia maakt een elektrische scooter bereikbaar voor iedereen. Onze focus ligt op het combineren van een unieke rijervaring, hoge kwaliteit én een aantrekkelijke prijs.